Blaas en ontlastingsproblematiek

Indicaties:

  • Urineverlies
  • Verhoogde plasfrequentie
  • Moeizaam kunnen plassen
  • Terugkerende urineweginfecties
  • Ontlastingsverlies
  • Obstipatie

De behandeling zal bestaan uit onder andere oefeningen voor de bekkenbodemspieren en de ademhaling. Daarnaast kunt u uitleg en adviezen krijgen over bijvoorbeeld uw houding, toiletgedrag en eet- en drinkgewoontes.

Om de functie van de bekkenbodem goed in kaart te brengen, kan er een inwendig onderzoek gedaan worden. Dit wordt uiteraard alleen gedaan met uw toestemming.

Terug naar bekkenfysiotherapie