Baby's

Baby’s maken in het eerste levensjaar belangrijke ontwikkelingen door op het gebied van motoriek, zoals bijvoorbeeld omrollen, kruipen of een voorwerp pakken. Ook op sensorisch gebied maken kinderen veel fases door. Niet altijd gaat alles even vanzelfsprekend, waardoor er soms wat extra aandacht of oefening nodig is.

Indicaties bij baby’s

  • Vertraagde motorische ontwikkeling
  • Voorkeurshouding
  • Scheef en/of afgeplat hoofdje
  • Krampjes of obstipatie
  • Overmatig huilen
  • Spanning of juist slapte
  • Overstrekken
  • Aangeboren of verworven aandoeningen
  • Prematuur of dysmaturiteit
  • Slaapproblematiek

Terug naar kinderfysiotherapie